گزارش زومیت از افتتاحیه مدرسه‌ تابستانی کسب‌ و کار شریف