وقتی میگیم یه کارآفرین باید حساب کتاب مالی‌ش درست باشه، منظورمون فقط محاسبه‌ی سود و زیاد نیس. یه کارآفرین باید بدونه چطور یه سرمایه گذار رو جذب کنه، چقدر سرمایه‌گذار رو توی سودش شریک کنه، چه قیمتی روی محصولش بگذاره، ریسک‌های کارش رو بسنجه و خیلی چیزهای دیگه که قراره توی این درس با هم تمرین کنیم.