دومین دورۀ مدرسۀ تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف، در ۲۴ مردادماه ۱۳۹۴ به صورت رسمی آغاز به کار نمود.

در این دوره دو گروه دانشجو و فارغ‌التحصیل، سه گروه دانش‌آموز دبیرستان و یک گروه دانش‌آموز ۱۳-۱۰ سال، شرکت داشتند که پس از گذراندن چند مرحله مصاحبه، گزینش و در مدرسه پذیرش شدند که طبق مذاکرات انجام شده دو گروه از افراد مستعد تحت حمایت بنیاد علوی و موسسه مهرآفرین، نیز در این دوره حضور داشتند.


 

این دوره از مدرسه نیز مانند دورۀ گذشته شامل ۲۵۰ ساعت آموزشی بود که گزارش فاز تابستانی ویژۀ هر گروه به صورت خلاصه در ادامه آمده است.

محورهای اصلی مدرسه تابستانی کسب و کار شریف شامل موارد زیر است:

 تحول عمیق

   خلاقیت و نوآوری

 کارآفرینی و محیط کسب و کار

  کار تیمی

   مهارتهای ارتباطی، مذاکره و سخنرانی

 آشنایی با فضای دیجیتال، تجارت الکترونیک

   برنامه‌ریزی شخصی

   شم تجاری و مدل کسب و کار

   آموزش مبانی اولیه مدیریت مالی

 رهبری اصیل

 تفکر سیستمی، تفکر طراحی و تفکر نقادانه

 شناسایی قابلیت‌های شخصیتی در هدایت مجزای هر کدام از شرکت‌کنندگان

 آشنایی با رشته‌های دانشگاهی ویژه دانش آموزان

   فعالیت‌های ورزشی و تفریحی

 

   گروه دانش آموزان ۱۰-۱۳ سال

برنامه‌ی آموزش این دو گروه از شرکت‌کنندگان در واقع رشد متوازن مالی-اجتماعی بود که خارج از چارچوب آموزش سنتی، و بر مبنای اصول یادگیری فعال ارائه شد. سر فصل‌های اصلی این برنامه‌ی آموزشی عبارت بود از:

خودشناسی: شامل انجام فعالیت‌هایی که به شناخت بدن، شخصیت، اخلاق و احساسات، توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌ها، دوستان، شهر و کشور دانش‌آموز منجر شود. هم‌چنین در این حوزه، بچه‌ها در کلاس آقای مهندس شعبانعلی، مدل رفتاری روزنبرگ که استراتژی بیان تیپ‌های مختلف رفتاری بر اساس مشابهت با رفتار حیوانات است را تجربه کردند.

  تیم‌سازی و کار گروهی: این موضوع حول محور تشکیل یک باشگاه با فعالیت اجتماعی، تعیین هدف برای باشگاه، مسئولیت‌پذیری در باشگاه و … اتفاق افتاد. در مورد گروه ۱۳-۱۰ سال، این قسمت برنامه را شاید بتوان چالش ‌برانگیزترین قسمت دانست، چرا که بچه‌ها به راحتی از منافع فردی به خاطر منافع جمع دست نمی‌کشیدند. هر چند که به مرور و با شرکت در برنامه‌های گروهی نظیر بازارچه و بازدید از دانشگاه، پیشرفت‌های قابل توجهی در بچه‌ها اتفاق افتاد.

 ادبیات: فعالیت‌هایی نظیر کتابخوانی برای جمع، گوش کردن به کتاب خواندن هم‌گروهی‌ها و صحبت در مورد مطالب مطرح شده در کتاب و نوشتن داستان جزء مواردی بود که در این قسمت برنامه به آن پرداخته شد تا مهارتهای تمرکز شنیداری و نوشتن مؤثر در بچه‌ها تقویت گردد.

 آموزش مفاهیم مالی و اقتصادی: مباحثی مانند مصرف، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، محاسبه‌ی هزینه‌ی طرح از جمله مواردی بود که تحت عنوان آموزش مالی با بچه‌ها در میان گذاشته شد. حضور آقای مهندس توکلی در کنار بچه‌ها در آموزش مؤثر این مفاهیم بسیار کمک‌کننده بود. بچه‌ها با مدل سازی بانک و پس‌انداز اطلاعات زیادی در مورد مفاهیم مالی به دست آوردند.

 

در پایان فاز تابستانی، بچه‌ها آموخته‌هایشان را با تهیه پوستر و ارائه سخنرانی مرور کردند. خودشناسی، ارتباط مؤثر، آموزش کار تیمی و مهارتهای مالی را شاید بتوان بزرگترین دستاوردهای دوره برای این گروه سنی از برنامه‌های مدرسه تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف دانست.

 

 


 

 

    گروه دانش آموزان دبیرستانی

طبق هدفگذاری ها و برنامه ریزی های انجام شده توسط شورای سیاستگذاری مدرسۀ تابستانی کسب و کار شریف، تمرکز اصلی آموزشهای فاز تابستان ۱۳۹۴ این مدرسه برای گروه دانش آموزان دبیرستانی در مرتبۀ اول بر آشنایی با مفاهیم و اصول برنامه ریزی و تدوین برنامه ریزی شخصی  و در مرتبۀ دوم بر آشنایی با مبانی راه اندازی یک کسب و کار از جمله ایده یابی و تدوین مدل کسب و کار  قرار داشت. بدین معنا که ضمن آموزشهای متنوع و جذاب، انتظار میرفت تا هر یک از دانش آموزان دبیرستانی شرکتکننده در دوره، حین فازهای تابستان و سال تحصیلی با کمک اساتید و تسهیلگران  خود بتوانند مبتنی بر اصول علمی و حساب شده یک برنامهریزی شخصی برای آیندۀ اجتماعی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و … خود تدوین نمایند. علاوه بر این گروههای دانشآموزی علاقهمند نیز میتوانستند از راهنمایی اساتید و تسهیلگران مدرسه در راستای تمرین انتخاب یک ایدۀ مناسب برای کسب و کار و تدوین مدل کسب و کار آن ایده استفاده نمایند.

بدیهی است که با توجه به شرایط سنی این گروه و مشغولیتهای تحصیلی آنها، مدرسه در خصوص انتخاب ایده کسب و کار و برنامهریزی جدی برای راهاندازی یک کسب و کار جدید توسط این گروه سنی اصرار و جهتگیری خاصی ندارد و هدف، آشنایی کلی این گروه سنی با مفاهیم اصلی کسب و کار، تفکر کارآفرینانه و … است. جهت نیل به این هدف شرکتکنندگان دوره، در فاز تابستان طی چهار هفته متمادی آموزشها و مهارتهایی را به قرار زیر کسب نمودند.

هفته اول: کارتیمی، تفکر و ایده، مهارتهای ارتباطی.

هفته دوم: آشنایی با مباحث اولیه برنامهریزی شخصی و کسب و کار.

 هفتۀ سوم: تفکر، خلاقیت و مذاکره.

روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۴ تجربه ای بزرگ و متمایز را برای دانش آموزان مدرسۀ تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف به همراه داشت. در این روز شرکتکنندگان شبیه سازی یک کسب و کار واقعی را با حضور در پارک جمشیدۀ و با همراهی اساتید و تسهیلگران خود تجربه نمودند. در این شبیهسازی دانشآموزان مهارتها و آموختههای خود از جمله انتخاب ایدۀ کسب و کار (انتخاب محصول غذایی مناسب)، پیشبینی هزینهها، پیشبینی فروش، استخراج قیمت تمام شده، طراحی برنامۀ بازاریابی، مهارتهای ارتباطی، کلامی و فروش و … را در محیطی رقابتی و در قالب یک مسابقه به صورت عملی و ملموس تجربه نمودند.


 

هفتۀ چهارم: مباحث تکمیلی و جمعبندی.

قابل ذکر است که دو گروه دانش آموزی فاز تابستانی که توانسته بودند ایده و مدل کسب و کار خوبی آمادۀ ارائه نمایند، ایده های خود را در مراسم اختتامیۀ فاز تابستان که در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در مقابل حضار و هیأت داوران ارائه نمودند که مورد استقبال شدید داوران و سرمایه گذاران قرار گرفت.


  گروه دانشجویان و فارغ التحصیلان

طبق هدفگذاریها و برنامهریزیهای انجام شده توسط شورای سیاستگذاری مدرسۀ تابستانی کسب و کار شریف، تمرکز اصلی آموزشهای فاز تابستان ۱۳۹۴ این مدرسه برای گروه دانشجویان و فارغالتحصیلان، بر ایدهیابی و تدوین مدل کسب و کار  قرار داشت. بدین معنا که ضمن آموزشهای متنوع و جذاب فاز تابستان، انتظار میرفت تا گروههای دانشجویی و فارغ التحصیلان مدرسه در حین فاز تابستان با کمک اساتید و تسهیلگران مدرسه بتوانند ایدۀ مناسبی برای راهاندازی یک کسب و کار انتخاب نمایند و پس از تدوین مدل کسب و کار، آن را برای ارائه به داوران و سرمایهگذاران آماده نمایند. جهت نیل به این هدف شرکتکنندگان دوره، طی چهار هفته متمادی آموزشها و مهارتهایی را به قرار زیر کسب نمودند.

هفته اول: کارتیمی، مهارتهای ارتباطی و ایدهیابی.

هفته دوم: آشنایی با مباحث اولیه و آغاز تدوین مدل کسب و کار.

 

 هفتۀ سوم: تفکر، برنامهریزی و ارائۀ ایدهها.

دانشجویان و فارغالتحصیلان مدرسۀ تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف در روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۴ ضمن شرکت در بازارچه مدرسه، تجربهای متمایز را کسب نمودند. بازارچه مدرسۀ تابستانی شامل شبیهسازی یک بازار رقابتی از محصولات غذایی بود که در آن شرکت کنندگان با حضور در پارک جمشیدیۀ تهران و با همراهی اساتید و تسهیلگران خود، تجربۀ فروش را در یک محیط واقعی کسب نمودند. با حضور در این شبیهسازی، دانشجویان و فارغالتحصیلان آموختههای خود در زمینههای انتخاب ایدۀ کسب و کار (انتخاب محصول غذایی مناسب)، پیشبینی هزینهها، پیشبینی فروش، استخراج قیمت تمام شده، طراحی برنامۀ بازاریابی، مهارتهای ارتباطی، کلامی، فروش و … را به صورت عملی مورد استفاده قرار داند و مهارتهایی را در این زمینهها کسب کردند.

هفتۀ چهارم: مباحث تکمیلی و جمعبندی.

قابل ذکر است که دو گروه دانشجویی فاز تابستانی که توانسته بودند ایده و مدل کسب و کار خوبی آمادۀ ارائه نمایند، ایدههای خود را در مراسم اختتامیۀ فاز تابستان که در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در مقابل حضار و هیأت داوران ارائه نمودند که مورد استقبال شدید داوران و سرمایهگذاران قرار گرفت. همچنین ارائۀ مباحث مرتبط با تدوین طرح تجاری  و …، جهت فاز سال تحصیلی دانشجویان مدرسه کسب و کار برنامهریزی شده است که کلاسها و کارگاههای مربوط به این مباحث در حال برگزاری است.